Välkommen till min hemsida

Mitt arbetsfält är samspelsbehandling i späd- och småbarnsfamiljer. Jag har arbetat med detta på Gryningen i Karlskoga och det är också samspelet mellan föräldrar och barn som min forskning handlar om. Läs vidare under de olika flikarna och kontakta mig gärna!

POUL PERRIS

Leg läkare psykoterapeut handledare

föreläser i Örebro

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?

Hur vi som professionella kan få ökad förståelse för hjälpande och stjälpande relationer?

Tisdagen den 7 november kl 13-16.30

 

Anmälan på nya strömningar 

 

Föreläsningen  arrangeras av nya strömningar, ett nätverk som har som syfte att anordna föreläsningar i Örebro.Vi som bildat nätverk är tre kollegor och företagare inom handledning, terapi och utbildning, som vill ta del av kvalificerade föreläsningar inom vårt kompetensområde.Vår avsikt är att anordna minst en föreläsning per termin med intressanta föreläsare, som vi uppfattar tillför nya kunskaper, tankar och idéer.

Kerstin Neander
Maria Palmblad
Eva Neander