Välkommen till min hemsida

Mitt arbetsfält är samspelsbehandling i späd- och småbarnsfamiljer. Jag har arbetat med detta på Gryningen i Karlskoga och det är också samspelet mellan föräldrar och barn som min forskning handlar om. Läs vidare under de olika flikarna och kontakta mig gärna!

MARIA DUFVA

Kriminolog medlare och författare
till ”Mitt barn på nätet” och ”Värsta bästa nätet”

 föreläser i Örebro

FÖRÄLDRAFRITT PÅ NÄTET

Om barn och ungas liv på nätet och hur vi vuxna kan hjälpa dem att inte utsättas eller utsätta andra för brott

Tisdag den 9 oktober 2018  kl 13 – 16.30

City konferenscenter Örebro, nära Centralstation

Kostnad 640 kr plus moms

 

Anmälan på nya strömningar 

 

Föreläsningen  arrangeras av nya strömningar, ett nätverk som har som syfte att anordna föreläsningar i Örebro.Vi som bildat nätverk är tre kollegor och företagare inom handledning, terapi och utbildning, som vill ta del av kvalificerade föreläsningar inom vårt kompetensområde.Vår avsikt är att anordna minst en föreläsning per termin med intressanta föreläsare, som vi uppfattar tillför nya kunskaper, tankar och idéer.

Kerstin Neander
Maria Palmblad
Eva Neander