Mina publikationer

Neander, K. (1987) Kurator i primärvården. Socionomen nr 5:1987.

 

 

 

 

Neander, K. (1991) Det stora språnget. Socionomen nr 3:1991

 

Neander, K. (1996). Möten i Gryningen : erfarenheter från psykosocialt behandlingsarbete med späd- och småbarnsfamiljer Stockholm: Natur och Kultur.

 

 

Neander, K., & Skott, C. (2006). Important Meetings with Important Persons. Narratives from Families Facing Adversity and their Key Figures. Qualitative Social Work, 5(3), 295-311.

 

 

 

Neander, K., & Skott, C. (2006). Quell’ operatore tanto speciale: storie di relazioni efficaci Lavoro sociale, 6(3), 353-365.

 

Neander, K., & Skott, C. (2008). Bridging the Gap – the Co-creation of a Therapeutic Process. Reflections by Parents and Professionals on their Shared Experiences of Early Childhood Interventions. Qualitative Social Work, 7(3), 289-309.

 

 

 

Neander, K., & Engström, I. (2009). Parents’ assessment of parent-child interaction interventions – a longitudinal study in 101 families. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 3:8.

 

Avhandling

Neander, K. (2009). Indispensable Interaction. Parents’ perspectives on parent–child interaction interventions and beneficial meetings. Örebro university, Örebro.

 

 

 

Neander, K. (2011). Mötets magi. Om samspelsbehandling och vardagens välgörande möten. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro läns landsting.

 

 

 

Neander, K. (2010) Hur blir det för barnet? I: Det späda barnet som anhörig. Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Stockholm.

 

Willhelmsson-Göstas, M., Wiberg, B., Neander, K. & Kjellin, L. (2012) ”Hard work” in a new context. Clients’ experiences of psychotherapy. Qualitative Social Work 12(3), 340-357.

 

 

 

Gatehouse, P., Pihlström, I., & Neander, K. (2012) De pratar ju med oss och inte om oss. Mementum, Vol. 56 Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro.

 

 

 

psykoterapi

Bonerfält, L. & Neander, K. (2013) Jag ber henne försiktigt öppna skåpet – om visualisering i psykoterapi med barn och unga. Psykoterapi 4/2013, 27-35.

 

2013 socionomen

Gustafsson, M., Ångman, I. & Neander, K. (2013) Det tveeggade svärdet. Socionomen 2013(7), 16-20.

 

 

 

Neander, K. (2013) Spädbarnspsykiatri – vad vet vi idag? Barnläkaren 5/13, 9-10.